Auteursrecht

De auteursrechten behoren toe aan de maker (fotograaf) van het beeld (foto). Pixel Us heeft het auteursrecht van alle gemaakte foto’s. Zij mag de foto’s naar eigen inzicht gebruiken. Tenzij anders overeengekomen.


Gebruiksrecht

Klant mag de foto’s voor privé doeleinden gebruiken. Hieronder wordt verstaan: afdrukken op elk gewenst materiaal, digitaal op persoonlijke profielen / blog / website. Bij online gebruik is naamsvermelding verplicht (foto’s www.PixelUs.nl). Het verstrekken van foto’s aan derden is niet toegestaan (zie punt “commercieel gebruik”).


Commercieel gebruik

Het verstrekken van foto’s aan derden voor commercieel gebruik is niet toegestaan. Wil een leverancier foto’s gebruiken dan dient deze verwezen te worden naar Pixel Us voor een gebruikslicentie.


Levering

De digitale geselecteerde en bewerkte foto’s worden geleverd op hoge resolutie via een download mogelijkheid. Deze foto’s worden zonder uitzondering als JPEG bestand geleverd.


Kwaliteitsverantwoording

Pixel Us is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoproducten door de klant gemaakt.


Selectie

Pixel Us maakt uit de gemaakte foto’s een selectie van de beste en mooiste foto’s. Het is niet mogelijk om hierin deel te nemen als klant.


Bewerking

Fotograaf Hilda Koopmans bewerkt iedere foto volgens haar eigen stijl. Er zullen foto’s geleverd worden in kleur en zwart wit, kleur of zwart wit. Het toevoegen van fotofilters of bewerkingen door de klant zijn niet toegestaan.


Betalingen

Alle betalingen dienen voor levering te zijn voldaan.


Reserveringen

De trouwdag is definitief geboekt na ontvangst van de reserveringskosten a 250 euro.


Annuleren

Tot 6 maanden voor de trouwdatum vervallen de reserveringskosten ten gunste van Pixel Us.

Tot 3 maanden voor de trouwdatum 50% van het geboekte pakket.

Tot 1 maand voor de trouwdatum, 75% van het geboekte pakket.

Korter dan 1 maand voor de trouwdatum, 100% van het geboekte pakket minus de, indien van toepassing, vervallen inkoopkosten.

* Indien de geannuleerde trouwdatum gevuld wordt door een ander bruidspaar dan vervallen uitsluitend de reserveringskosten ten gunste van Pixel Us.

Na de bruiloft, binnen 1 maand na ontvangst van de foto’s het gekozen album verkleinen of annuleren is mogelijk. Daarna is annuleren niet meer mogelijk. Voor upgraden van het album zie “trouwalbum”.

Verzoeken tot annuleringen / wijzigingen dienen binnen gestelde termijnen schriftelijk, uitsluitende via mail gedaan te worden.


Levertijden

Preview > binnen 1 week via de website, Facebook en Instagram.

Fotoblog > tegelijk met levering digitale foto’s.

Geselecteerde en bewerkte foto’s > 8 tot 10 weken na de bruiloft.

Fotoshoot (behalve bruiloften) > 2 tot 4 weken na de fotoshoot.

Trouwalbum ontwerp > 2 tot 4 weken na ontvangst fotokeuze.

Trouwalbum gedrukt > 4 tot 6 weken na goedkeuring digitale drukproef.


Trouwalbum

Bruidspaar kiest zelf het overeengekomen aantal foto’s welke in het album worden verwerkt.

Bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van de fotokeuze. Hierdoor wordt de totale tijd na de bruiloft bepaald.

Na ontwerp ontvangt bruidspaar een digitale drukproef. Bij de prijs inbegrepen zit 1 correctie ronde. Iedere volgende correctieronde is mogelijk tegen vergoeding.

Extra foto’s en bladzijdes zijn mogelijk tegen meerprijs.

Realisatie album binnen 6 maanden na ontvangst digitale foto’s. Daarna zijn eventuele prijswijzigingen mogelijk en worden doorberekend naar de klant.


Bewaartermijnen

Pixel Us bewaard geselecteerde bewerkte foto’s van bruiloften 3 jaar. Fotoshoots 9 maanden. Fotograaf is niet verantwoordelijk voor verlies door een crash of anderszins falen van computermaterialen.


Aansprakelijkheid

Pixel Us is niet aansprakelijk voor enige schade welke is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Pixel Us. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.


Overmacht

Indien Pixel Us door overmacht de trouwreportage niet zelf kan fotograferen zal samen met het bruidspaar gezocht worden naar een waardige vervangende collega.

Uiteraard met inachtneming van de fysieke gesteldheid van fotografe.


Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk (mail) aan Pixel Us worden medegedeeld. Pixel Us heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk (indien mogelijk) voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de opdrachtgever zou leiden.


Faillissement

Zowel Pixel Us als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst te beëindigen bij faillissement of surseance van betaling van de andere partij.


Tot slot

Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

WhatsApp